АНКЕТА


Уважаеми дами и господа
Район "Централен", Община Пловдив, се интересува от Вашето мнение относно качеството на обслужване, което получавате в ежедневния си контакт с районната администрация, както и от Вашите идеи за полезни промени в нейната дейност.
Анкетата е анонимна
Благодарим Ви!


Всички полета са задължителни за попълване.

1. Вие сте:
2. Кой отдел посетихте в Район "Централен", Община Пловдив и кой служител Ви обслужи?
3. Какво е качеството на обслужването в общинската администрация?
4. Досега използвали ли сте услуги на администрацията на Район "Централен"?
5. Разполагате ли с достатъчно информация относно административнитв процедури в Район "Централен", за административните услуги, които Ви интересуват?
6. Лесно ли се ориентирате в системата за административни обслужване в района?
7. Лесно ли се намира информация за административните услуги, които предлага района?
8. Приемлив ли е периода, за който ще бъде изчършена услугата?
9. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено какво да правите?
10. В рамките на законовия срок ли беше извършена желаната от Вас административна услуга?
11. Цената на услугата достъпна ли е за Вас?
12. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
13. Одобрявате ли предоставянето на административни услуги по електронен път?
14. Упражняван ли е върху Вас корупционен натиск от страна н аадминистративните служители?
15. Ако сте били обект на корупционен натиск, под каква форма е бил той?
16. Вашите мнения, предложения и препоръки за подобряване на организацията на административното обслужване в Район "Централен":