Открита процедураПубликациите във връзка с обявата за събиране на оферти са публикувани на ТОЗИ ЛИНК
Дата на публикуване: 05.03.2020г.

l