Отчет на кмета за първата година на втория мандат /2012/


Можете да изтеглите отчета на кмета на Район "Централен" за 2012г. от тук

l