ПРОТОКОЛ N01/15.02.2016г.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт "Конструкции"

Допуснатите и недопуснатите кандидати

 
 
   
 
  
Конкурс за длъжността


Младши експерт ГРАО 
 
  
ПРОТОКОЛ N01/21.06.2017г.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт "ГРАО"
Допуснатите и недопуснатите кандидати 
 
   
 
   
 
   
 1