Обявления:


    
  
 
 
  
 
 
  
15/02/19
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)


ОБЩИНА ПЛОВДИВ гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 ЕИК 000471504


СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: „Многоетажен паркинг” в УПИ VII, обществени дейности – етажен гараж, социални дейности, кв. 21 нов/кв. 413 стар по плана на ЦГЧ”, ул.”4-ти януари”, бивша сграда (ТЕЛК), „Район Централен”, Община Пловдив, Област Пловдив.

Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Красимир Еневски, пл. „Стефан Стамболов” № 1, тел: 0882 393 457, e-mail: otdel_sb@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)

Датата на публикуване на обявата: 15.02.2019 г.

 
 
  
 
 
  
 
 
  
17/01/19
СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме всички регистрирани пчелари за възможността да попадат заявление за подпомагане по мерките и дейностите от „Национална програма по пчеларство 2017-2019г.” /НПП/ за текущата 2019-а година.

Допълнителният прием на документи ще се осъществи в периода до 17.30 часа на 18-ти януари 2019 г. в Областна Дирекция на Държавен фонд „Земеделие”.

Кандидатите ще бъдат подпомагани за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки, за закупуването на дребен пчеларски инвертар, рационализиране на подвижното пчеларство.

Припомняме, че Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизително 14.28 млн. Лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет.

По информация от ДФЗ, за 2019г. финансовият ресурс е 4 758 590 лева, като по време на първия период на приема през месец ноември 2018г. са подадени близо 1 400 заявления за подпомагане с размер на заявената финансова помощ над 3.9 млн. лева

Допълнителна информация за мерките и условията за финансиране по НПП 2017-2019г., както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите могат да получат в областните структури на фонда, в Централно управление на ДФЗ-РА, както и от сайта на институцията:

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-7-npp/

 
 
  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >>